Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan:

Nieuwetijdshop
Sniederslaan 53d, 5531 EH Bladel
info@nieuwetijdshop.nl
 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 
 

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                     — Bestelnummer :

    
 

 

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 
 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 
 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 
 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 
 

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 
 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 
 

 

 

 

© 2012 - 2021 NIEUWETIJDSHOP | sitemap | rss